LB01 External circuit breaker(2P)

 

1、Control Function

2、Technical Parameters

3、Dimension

Jiang Yin Liyuan Electronics Co.,Ltd
Technical support:Jiangyin Newsoft