TLR10 Magnetic latching Relay

 

1、Cantact Specification

2、Cantact Specification

3、Coil Parameters

4、Dimension

Jiang Yin Liyuan Electronics Co.,Ltd
Technical support:Jiangyin Newsoft